H. Carlton Smith

aa-carleton-ki-smith-1919

Carleton “Ki” Smith – 1919

Bookmark the permalink.