Jean Reid

Little Jean Reid on Bob Skates

Little Jean Reid on Bob Skates

Photograph of Little Jean Reid on Bob Skates (the daughter of Photographer Harry Reid) Note: ’24 on puck lower left corner = 1924